Jetzt auch auf fb: Islandhunde vom Feinasberg

Bera und Drifandi Askilsson v Feinasberg "Loki" 😊