Drifandi Askilsson v Feinasberg " Loki"

M: Bera vom Feinasberg, V: Solargeislisdottirs Askil Farison, geb Oktober 2020 HD A, Au oB, IZK(5): 0, AVK(5): 100, MK grĂ¼n, Zuchtzulassung geplant